Εκπροσώπηση AHEPA Chapter HJ-04 Solon στον Αγιασμό ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Κέντρο Εκπαίδευσης Αιγάλεο

Το τμήμα μας εκπροσωπήθηκε στον ετήσιο Αγιασμό της ΕΠΟΜΕΑ στο …

Εκπροσώπηση AHEPA Chapter HJ-04 Solon στον Αγιασμό ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Κέντρο Εκπαίδευσης Αιγάλεο Read More »